Norsk og Engelsk
Norwegian and English

abandon
forlate, oppgi

aberration
avvik (s.), fokuseringsfeil (s.)

abonnent
subscriber

abonnentnett
local network

abort
avbrudd (s.), avbryte (v.)

above
over (i bet. «høyere opp», «mer enn», «ut over»), ut over (prep.)

abrupt
brå (adj.), sprangvis (adj.)

abstract
sammendrag

AC
Skrivemåten for fork. er ikke konsekvent, men tendensen går mot store bokstaver. vekselstrøm